Úvod / Slovníček pojmů / Aluviální půdy

Aluviální půdy

Nebo také lužní půdy zahrnují skupinu půd vzniklých v nivách vodních toků z nivních uloženin nanesených při opakovaných záplavách. Vlastnosti aluviální půdy závisí na povaze usazených materiálů a vlivu podzemní vody.

aluvialni pudy