Úvod / Slovníček pojmů / Dégorgement

Dégorgement

neboli česky degorzáž, nebo také degoržování (odstřelení, odkalení) je termín používaný při výrobě šumivého vína v láhvi, nebo sektu, kdy se odstraní kaly vzniklé při druhotném kvašení tzv. odstřelením.

Po druhotném kvašení vznikne v láhvi velké množství CO2, odumřelé kvasinky způsobující kaly setřásáním sednou k zátce láhve, která je po celou dobu setřásání obrácená hrdlem dolů a rychlým otevřením se kaly tlakem CO2 vymetou. Zkušený pracovník si musí počínat tak, aby nedošlo k velkému úniku vlastního vína z láhve. Před tímto úkonem je třeba hrdlo láhve podchladit ve studené kapalině na cca -10°C, aby kaly vytvořily ucelenou hmotu a oddělily se od vína.

Po odkalení již šumivé víno nezraje!

Ztracený objem se nahradí expedičním likérem. Většina šumivých vín tedy podle zbytkového cukru začíná na stupni sladkosti brut.  Existují ale i  bez dodatku cukru, u nichž se hladina doplňuje vínem, nikoliv likérem. Jsou to vyhlášená šumivá vína označovaná jako ultra-brut, brut nature (zero-dosage )

Bezprostředně po doplnění objemu expedičním likérem se lahev uzavírá korkovou zátkou.