Úvod / Slovníček pojmů / Terroir

Terroir

[teroá] je francouzský termín, který slouží pro souhrnný popis faktorů, jež ovlivňují vlastnosti vína a jeho pěstování.

Neexistuje sice jedna oficiální definice tohoto těžko přeložitelného slova, nejčastěji se však odkazuje ke skupině faktorů, jako je teplota, klima, složení půdy a nadmořská výška, určitě také pěstitelská tradice a historie, konkrétní odrůdy a postupy vinařů. Všechny tyto složky spoluutváří terroir, které je jednou z charakteristik vín s certifikovaným původem.

Terroir se tudíž může zásadně lišit i v rámci jedné vinařské oblasti, kupříkladu dvě vinice, které se nacházejí v těsné blízkosti, mohou mít odlišné terroir a ve výsledku i chuť vína se může lišit díky unikátnímu mikroklimatu nebo složení půdy.

Terroir

Zdroj obrázku: www.smallaxepeppers.com

 

Paní Helena Baker specifikuje termín terroir takto:

Terroir je často mylně vyložený a nesprávně pochopený výraz. Jedná se o magické, avšak těžce přeložitelné slůvko, které je sice odvozeno od francouzského terre (půda), ale vyjadřuje nejen polohu a vliv půdních podmínek na kvalitu vína, nýbrž bere v potaz i další faktory: specifická mikroklimata, odrůdovou skladbu, tradici, historii a konečně i savoir-faire  vinaře (know-how pozn.aut.)

 

Baker Helena je usilovná propagátorka vína, novinářka, spisovatelka, degustátorka, překladatelka vinařské literatury, jediným absolventem londýnské akademie Wine and Spirit Education Trust v ČR.
Paní Helena Baker se angažuje v dámských vinařských zájmových sdruženích, je členkou spolku Bakchantky a spoluzakladatelkou spolku Dámy vína.
Jako degustátorka se zúčastňuje mnoha světových soutěží vína a získala nejedno ocenění.