Úvod / Slovníček pojmů / Tiché víno

Tiché víno

Tiché víno, je víno zjednodušeně to, které nešumí. Není tedy ani perlivé, ani šumivé (na druhou stranu ani vína likérová). Neobsahuje významné množství oxidu uhličitého. Termín tiché víno se používá většinou jako celní „terminus technicus“, dále pro potřeby soutěží a výstav vín.
Vylisovaný hroznový mošt z jedné nebo více odrůd prochází primárním kvašením, přičemž vzniká alkohol (9–14 % objemu) a oxid uhličitý, který ovšem vyprchá. Tlak v lahvi je tak u tichého vína pochopitelně do 1 baru.

Víno jako daňově uznatelný náklad

Víte o tom, že lze snížit daňový základ, tichým vínem do 500 kč bez DPH?
Kvalitní víno je dárkem, který nikoho neurazí. Víno lze zahrnout do daňových nákladů a plátci DPH si mohou navíc uplatnit nárok na vrácení 21% DPH.
Víno jako daňově uznatelný náklad lze uplatnit tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

 

 

Informace o daňových úlevách použité v tomto hesle jsou relevantní v době vzniku hesla (5.10. 2023)