Úvod / Slovníček pojmů / Enolog

Enolog

Odborník s komplexní znalostí všech aspektů o víně a jeho výrobě, kromě samotného pěstování a sklizně (tím se zabývá vinohradník). Podrobněji to znamená, že enologie zahrnuje znalost a schopnost využití veškerých analytických rozborů vína, znalost organoleptického hodnocení vína, znalost všech surovin a pomocných látek používaných ve vinařství a znalost organizace výroby vína od zpracování základní suroviny (hroznů) po expedici hotových výrobků.

enolog