Úvod / Slovníček pojmů / Kupáž

Kupáž

Z francouzského coupage, je scelování různých vín, nazývané též asembláž, které znamená mísení několika odrůd nebo ročníků dohromady. Jeho cílem je dosáhnout senzorické stability vína (neboli chuťové stálosti) mezi jednotlivými ročníky (např. u šampaňského), ale také získat z více základních složek cílové špičkové víno. Příprava asambláže (kupáže) je velkým uměním. Každoroční vytváření vyrovnané směsi je úkolem pro skutečné odborníky (enology), jejichž úkolem je zajištění požadované kvality vína. A ta může být dosažena pouze tehdy, když má víno konstantní chuť, a tím také svůj nezaměnitelný charakter.