Úvod / Slovníček pojmů / Čiření

Čiření

neboli krášlení je jeden z technologických procesů při školení vína. Pomocí přírodních inertních látek jsou nečistoty ve víně strhávány (sedimentace) ke dnu nádoby a potom odstraněny spolu s kaly při stáčení vína. Nečistoty ulpívají na čiřidlech na základě opačných elektrických nábojů částeček jednotlivých čiřidel. Nejběžněji používanými čiřidly jsou bentonit (- náboj, obchodní název Nacalit ), tanin (-), želatina (+), šlehaný vaječný bílek (+) atd..

Čiřením vína (při správném postupu a dávkování) se dosáhne rychlého vyčištění, víno získá stabilitu vůči budoucím zákalům a zlepší se organoleptické vlastnosti vína.